01/08/2014

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội của công ty kế toán thuế S3 giúp cho doanh nghiệp hoàn thành các nghiệp vụ kế toán giải quyết được mối lo lằng và doanh nghiệp có thể an tâm kinh doanh và sản xuất chỉ với mức chi phi 500.000 – 1.500.000 VNĐ.

Hiện nay mỗi tháng trên cả nước có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập chính vì vậy nhu cầu cần về kế toán tăng cao nhưng để có thể thuê được một nhân viên kế toán giàu kinh nghiệm có khả năng về nghiệp vụ thì không phải là một điều dễ dàng, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập vừa và nhỏ có nhiều thứ phải lo lắng.

Nếu thuê một nhân viên kế toán mới ra trường hoặc ít kinh nghiệm thì doanh nghiệp không thể nào an tâm kinh doanh và sản xuất được.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của S3 có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp với chi phí thấp nhất mà mang lại hiệu quả tối đa.

dịch vụ kế tonas thuế trọn gói tại Hà Nội

Quy trình thực hiện gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói

1. Xử lý chứng từ kế toán an toàn theo quy định của pháp luật thuế

– Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán.

Nhận chứng từ của doanh nghiệp từ 2 đến 3 lần/tháng về trụ sở VNNP để thực hiện công việc.

Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro kế toán và thuế.

– Lập các chứng từ kế toán đảm bảo chặt chẽ chứng từ gốc.

Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi… từ chứng từ gốc.

Lập các chứng từ ngân hàng, phiếu kế toán khác theo quy định.

– Lập các văn bản, thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

– Hướng dẫn lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

– Tư vấn cho doanh nghiệp cách xử lý các tồn đọng trong quá trình nhận và xuất hóa đơn, chứng từ..

2. Lập hệ thống sổ sách kế toán quy chuẩn, đảm bảo quyết toán thuế có lợi nhất.

– Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…

– Lập các sổ chi tiết quản lý khấu hao tài sản, phân bổ CCDC

– Lập hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9 (Mỗi tài khoản 1 sổ).

– Lập sổ Nhật ký chung. – Lập các hồ sơ lương, hồ sơ sản xuất, dự toán chi phí, giá thành…

3. Tư vấn cân đối thu nhập, chi phí, lãi lỗ phòng tránh rủi ro cho DN

– Tư vấn cho doanh nghiệp cân đối xử lý chi phí đầu vào của các dự án,công trình, hàng hóa dịch vụ…

– Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho doanh nghiệp.

– Cân đối tồn kho hàng hóa cho phép, các loại chi phí hợp lý… đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp khi quyết toán

4. Lập các báo cáo theo quy định tiến độ của cơ quan thuế

– Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn….

– Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.

– Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, tờ khai quyết toán năm.

– Lập báo cáo tài chính năm.

5. Quyết toán thuế thực tế với thanh tra thuế.

– Trong năm tài chính: Thực hiện tất cả các giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.

– Quyết toán thực tế: Thực hiện làm việc, giải trình trực tiếp số liệu kế toán với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Nguồn: http://dichvuketoangiare.info

 

Bài viết liên quan