Thông tin các khóa học

S3

Khai giảng lớp học tiếng Nhật du học (khóa K2) – Trung tâm Tiếng Nhật S3 Education

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
  • Ngày khai giảng: 10/02/2014     Học phí: 1.700.000vnd/tháng
  • Thời lượng học: 3.5 tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
  • Quà tặng: IPOD 2GB
  • Địa điểm học:
  • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp tiếng Nhật du học (Lớp K1) – Trung tâm Tiếng Nhật S3 Education

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
  • Ngày khai giảng: 15/01/2014     Học phí: 1.700.000vnd/tháng
  • Thời lượng học: 3.5 tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
  • Quà tặng: IPOD 2GB
  • Địa điểm học:
  • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học
Page 4 of 41234