Thông tin các khóa học

S3

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC 1 – K21

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 25/05/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/ tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 áo phông có in logo của trung tâm
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC 2 – K20

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 18/05/2015     Học phí: 1.000.000đ/tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 Mp3 sử dụng để học nghe và 1 áo phông có in logo của trung tâm
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC 1 – K19

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 04/05/2015     Học phí: 1.000.000đ/tháng.
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 Mp3 sử dụng để học nghe và 1 áo phông có in logo của trung tâm
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp tiếng nhật cấp tốc 1 – K18

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 02/04/2015     Học phí: 1.000.000đ/tháng.
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 ipod 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp tiếng nhật cấp tốc 1 – K17

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 09/03/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 Tháng (245 tiếng)     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 ipod 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp tiếng Nhật cấp tốc 1 – K16

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 02/03/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 Tháng (245 tiếng)     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 ipod 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp tiếng nhật cấp tốc 1 – K15

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 02/03/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 Tháng (245 tiếng)     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 ipod 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp học tiếng Nhật trung cấp

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 02/02/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 Tháng (245 tiếng)     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 ipod 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp tiếng nhật cấp tốc buổi tối

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 26/01/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 Tháng (245 tiếng)     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 ipod 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa 01/2015

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 12/01/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 Tháng (245 tiếng)     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 ipod 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học
Page 2 of 41234