Thông tin các khóa học

S3

Khai giảng lớp tiếng Nhật kỹ sư tháng 01/2017

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 06/01/2017     Học phí: 1.500.000đ / Tháng
 • Thời lượng học: 6 tháng / 50 Bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: Máy tính bảng 8G Wifi, USB 3G
 • Địa điểm học: S3 Education Sơn Tây
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP BUỔI TỐI

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 03/10/2016     Học phí: 1.000.000đ/Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng:
 • Địa điểm học: S3 La Khê, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP K12

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 01/08/2016     Học phí: 1.000.000đ / Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng:
 • Địa điểm học: S3 La Khê, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp cấp tốc buổi tối K28

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 9/11/2015     Học phí: 1.000.000đ / Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h / 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng:
 • Địa điểm học: S3 28BT3 Văn Quán, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP CẤP TỐC BUỔI CHIỀU Khóa K27

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 19/10/2015     Học phí: 1.000.000đ/ Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng / 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: Áo phông in logo trung tâm
 • Địa điểm học: S3 28BT3 Văn Quán, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP CẤP TỐC BUỔI TỐI K25

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 14/9/2015     Học phí: 1.000.000đ/ Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: Áo phông in logo trung tâm
 • Địa điểm học: S3 28BT3 Văn Quán, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP CẤP TỐC BUỔI TỐI Khóa K23

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 24/8/2015     Học phí: 1.000.000đ/ Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: Áo phông có in logo của trung tâm
 • Địa điểm học: S3 28BT3 Văn Quán, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG NHẬT KHÓA 07 & 08/ 2015

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 03/08/2015     Học phí: 1.000.000đ/ Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: Áo phông có in logo của trung tâm.
 • Địa điểm học: S3 28BT3 Văn Quán, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC 1 – K23

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 29/06/2015     Học phí: 1.000.000đ/ Tháng.
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 áo phông có in logo của trung tâm
 • Địa điểm học: S3 28BT3 Văn Quán, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC 1 – K22

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 7/06/2015     Học phí: 1.000.000 VNĐ/ Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng/ 245h/ 25 bài     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: 1 áo phông có in logo của trung tâm
 • Địa điểm học: S3 28BT3 Văn Quán, Hà Đông
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học
Page 1 of 41234