31/10/2014

Giới thiệu một số trang web học tiếng Nhật hay

Giới thiệu một số trang web học tiếng Nhật hay

1. http://www.jlpt.jp/e/

Website chính thức về kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật, với các bài thi mẫu và thông báo mới nhất.

2. http://momo.jpf.go.jp/shushi/

Học N5 hiệu quả

3. http://www.guidetojapanese.org/

Học ngữ pháp tiếng nhật từ cơ bản tới nâng cao

4. http://www.3anet.co.jp/japanese/ukky_kanjitokotoba_3kyuu.html

Học từ vựng và chữ Hán N3 hiệu quả qua các câu ví dụ sinh động

5. http://www.mlcjapanese.co.jp/

Download miễn phí tài liệu học tiếng Nhật

6. http://www.manythings.org/japanese/

Tổng hợp các vấn đề liên quan tới ngữ pháp, từ vựng, Chữ Hán tiếng Nhật

7. http://japaneselearningtools.com/index.html

Luyện từ vựng tiếng Nhật với Excel 2003, giúp bạn tập trung vào những từ chưa biết.

8. http://n­-lab.kir.jp/library/mondaidb/

Luyện thi các cấp độ N3-N2-N1 với các bài luyện phong phú cho các kỹ năng từ vựng, ngữ pháp, nghe

9. http://www.thejapanshop.com/

Học tiếng Nhật online cho cấp độ trung cấp

10. http://jlpt.info/

Tài liệu luyện thi tiếng Nhật hiệu quả

11. http://www.accessj.com/2012/09/the-jlpt-japanese-radio-as-listening.html

Các bài luyện nghe tiếng Nhật theo radio 12. http://www.e-japanese.jp/ Học tiếng Nhật với đầy đủ các kỹ năng, miễn phí

 

Bài viết liên quan